Zaměstnanci školy

Základní škola

Ředitelka: Mgr. Dana Otoupalová

Výchovný poradce: Mgr. Lucie Matulová

Školní metodik prevence: Mgr. Hedvika Růžičková

Školní psycholog: Mgr. Kateřina Mainušová

Učitelky:

Mgr. Kateřina Obrová

Mgr. Jana Švejnohová

PaedDr. Květa Homolková

Mgr. Vladimíra Zapletalová

Mgr. Ivana Kvasničková

Mgr. Klára Dvořáková

Mgr.  Lucie Matulová

Mgr. Hana Vojtová

Mgr. Hedvika Růžičková

Asistentky pedagoga:

Mgr. Hedvika Růžičková

Mgr. Andrea Malenová

Mgr.  Alexandra Kubalcová

Petra Bourová

Vychovatelky ŠD:

Mgr. Andrea Malenová

Mgr. Alexandra Kubalcová

Anežka Daňková, asistent pedagoga

Administrativní pracovnice:

Dana Pernicová

Hellová Hana

Školnice:

Jaroslava Divácká

Uklízečka: Iva Marešová