Základní údaje o ŠD

Ranní družina:  6.40-7.50 h

Provozní doba školní družiny: 11.40 – 16.30 hodin

Vychovatelka: Mgr. Andrea Malenová, Mgr. Alexandra Kubalcová, 

Telefon: 732 272 622

1. oddělení – Mgr. Andrea Malenová

Umístění: 1. patro (velká třída)

2. oddělení – Mgr. Alexandra Kubalcová, 

Umístnění: 2. patro

Možnost odchodu žáků: Provozní doba školní družiny

Po ukončení školního kroužku propouští dítě vedoucí kroužku. Každý odchod musí být písemně zaznamenán a podepsán rodiči (buď formou zápisového lístku – pravidelné odchody,    nebo jednorázovou omluvenkou).

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času formou individuálních, skupinových her, motivačních aktivit spojených s celoroční hrou a přáními dětí.