Zaměstnanci MŠ

Vedoucí učitelka MŠ, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Blažovice

Marcela Lipenská

Třída Motýlci

Mgr. Martina Horáčková

Zdeňka Zornová

Třída Berušky

Helena Lengálová

Bc. Marta Devetterová

Třída Sovičky

Marcela Lipenská

Tamara Kalábová

Třída Včeličky

Bc. Lenka Rybnikářová

Hana Sedláková

 

Školní asistent

Anežka Daňková

Školnice

Pavla Štefíková

Uklízečka

Milada Plevová