Základní údaje o MŠ

Informace pro rodiče – zahájení docházky do MŠ

Desatero pro rodiče předškolních dětí

INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Adresa MŠ: Nová 271, 664 08 Blažovice

Telefon MŠ: 739 369 352

Organizace výchovně vzdělávací práce

Třída Motýlci: Mgr. Martina Horáčková – učitelka

Zdeňka Zornová – učitelka

Anežka Daňková – školní asistent

Třída Berušky: Bc. Marta Devetterová – učitelka

Helena Lengálová – učitelka

Třída Sovičky:   Tamara Kalábová – učitelka

Zdena Vičarová Dis.- učitelka

 Třída Včeličky: Bc. Lenka Rybnikářová

Hana Sedláková – učitelka

Třídy jsou rozdělené dle věku a výchovně vzdělávací činnosti probíhají podle Školního vzdělávacího programu „Hrajeme si pod stromy„.

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,30 hodin. Děti se scházejí ve třídě Motýlků a Včeliček od 6,30 do 7,30hod. a pak ve svých třídách do 8,15 h. Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12:00 – 12:15. Ve třídě včeliček 12:15 – 12:30.

Vyzvedávání odpoledne je možné od 15,00 do 16,30 hodin. Rodiče mohou děti vyzvedávat v jednotlivých třídách od 15,00 h. do 15,30 h. a ve třídě Motýlků a Včeliček pak od 15,30 do 16,30 h.

Školné činí 360,- Kč měsíčně, platí se vždy na pololetí na účet školy. Předškoláci školné neplatí!!!