Kontakty

 Základní škola a Mateřská škola Blažovice, příspěvková organizace je složena z organizačních složek:

Základní škola 

Adresa: 

Základní škola a Mateřská škola Blažovice, příspěvková organizace

Nádražní 7
664 08 Blažovice

WWW:
oficiální: http://skolablazovice.cz/
IČ:
70998825
Bankovní spojení:
Hlavní účet školy:       čú.  181810984/0300
Účet školní jídelny (platby stravného):   čú.  280378074/0300

Platby od rodičů (školné, pomůcky, akce, zájmové kroužky…)

čú.   284232208/0300

Telefon:

pevná linka: 544 243 887

 ředitel školy-739 029 216

 učitelé, sborovna-732 272 622

Ke komunikaci mezi rodiči a učiteli slouží tento mobilní telefon     732 272 622. V dopoledních hodinách slouží učitelům, v odpoled-   ních je ve školní družině. Pokud chcete omluvit absenci žáka             ve škole, stačí napsat třídním učitelům e-mail nebo sms zprávu.         Pro hovor s učiteli využívejte tyto časy 7,30 -7, 55 h. a 9,40-9,55 h. Jinak jsou učitelé ve výuce.

KONTAKTY – ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Ředitelka: Mgr. Dana Otoupalová

Telefon: 739 029 216

Email: reditel@skolablazovice.eu

Kontaktní pracovnice ŠPP: Mgr. Lucie Matulová

Telefon. 731 116 717 nové

Email: poradenske.pracoviste@skolablazovice.eu

Konzultační doba: Čt. 14.45 – 15.30 hod. dále dle dohody

Vedoucí pracoviště, Výchovná poradkyně, Speciální pedagog:

Mgr. Lucie Matulová

Telefon. 731 116 717 nové

Email: poradenske.pracoviste@skolablazovice.eu

Konzultační doba: Čt. 14.45 – 15.30 hod. dále dle dohody

Metodička prevence: Mgr. Hedvika Růžičková

Telefon. 605 950 925

Email: prevence@skolablazovice.eu

Konzultační doba: Út. 12.00 – 12.30 hod., dále dle dohody

Školní psycholožka: Mgr. Kateřina Mainušová

Telefon. 605 950 925

Email: psycholog@skolablazovice.eu

Konzultační doba: Po 13.00 – 13.30hod., dále dle dohody

Školní družina, Nádražní 7, Blažovice

vychovatelky Mgr. Andrea Malenová, Mgr. Alexandra Kubalcová

Telefon: mobilní: 732 272 622


Mateřská škola, Nová 271, 664 08 Blažovice

zástup  Mgr. Martina Horáčková

vedoucí učitelka Marcela Lipenská (dlouhodobá nemoc), skolkablazovice@seznam.cz, m.lip183@seznam.cz

Telefon: 739 369 352 (vedoucí MŠ)

731 101 216 (třídy Sovičky, Včeličky)

731 101 206 (třídy Motýlci, Berušky)


Školní jídelna, Nová 271, Blažovice

vedoucí ŠJ Marta Poštulková

Telefon: 739 337 357

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

IČ: 04379322

e-mail: info@dsoslapanicko.cz
tel.: 533 304 213

mob.: 774 149 350

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Poštolková