Jak nám můžete pomoci

SPONZORSTVÍ

Pomáhat škole a podporovat její činnost je možné různými  způsoby.
U nás ve škole využívají sponzoři následujících možností:

1. FINANČNÍ POMOC

 • Pomocí finančního daru.

Na všechny sponzorské dary je sepsána sponzorská smlouva. I malé částky jsou pro nás jistotou, o kterou se můžeme při plánování akcí  opřít a zajistit např. zajímavou besedu nebo koupit hračky a pomůcky, na které už nejsou peníze v rozpočtu.

 2. OSOBNÍ POMOC

 • Doprava na mimoškolní akce
 • Pomoc při akcích školy
 • Pomoc při úpravě školního pozemku
 • Pomoc při výrobě kostýmů
 • Vedení kroužků (hledáme lidi, kteří by chtěli své nadšení a zkušenosti předat dětem)

3. MATERIÁLNÍ DARY

 • papíry do kopírky (i jednostranně potištěné)
 • různé odřezky papírů (na různé kartičky, společné práce, na kreslení v MŠ i ŠD,…)
 • staré dřevěné dětské kostky
 • hračky, které je Vám líto vyhodit, ale Vaše děti už si s nimi nehrají
 • odřezky dřeva, zbytky mašliček, vln, knoflíky apod.

4. SBĚR PAPÍRU A PLASTOVÝCH VÍČEK

5.  PODPORA ŠKOLY 

Pomáháte nám, že se zajímáte o dění ve škole. Těší nás, že se zapojujete společně s dětmi do akcí školy. Je to pro nás povzbuzení do další činnosti.

Vaší pomoci si velmi vážíme a děkujeme Vám.

Pracovníci ZŠ a MŠ